Kontakt

CECH Company s.r.o.
Mierová 1742
022 01 Čadca
IČO: 36378119
DIČ: 2020101941
IČ DPH: SK2020101941
Telefón: 041/433 1003
Fax: 041/433 1004
Email: office@cechcompany.sk

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu, odd.: Sro, vložka č.: 10940/L (Zobraziť v registri)
CECH Company s.r.o.
PAPIERNICTVO A REKLAMA
Mierová 1742
022 01 Čadca
Tel.: 041/433 10 04
E-mail: papiernictvo@cechcompany.sk
E-mail: reklama@cechcompany.sk

Otváracie hodiny:
po-pia 8.00-16.30

CECH Company s.r.o.
PAPIERNICTVO
Palárikova 78
022 01 Čadca
Tel.: 041/432 60 38
E-mail: cadca78@cechcompany.sk

Otváracie hodiny:
po-pia 7.30-16.30
       so 8.00-12.00

CECH Company s.r.o.
PAPIERNICTVO
Stred 54
023 54 Turzovka
Tel.: 041/435 22 01
E-mail: turzovka@cechcompany.sk

Otváracie hodiny:
po-pia 7.30-16.00
       so 8.00-11.00