Grafické spracovanie

Vo firme máme grafické štúdio s potrebným vybavením po technologickej aj softwarovej stránke. Zmyslom našej grafickej tvorby je príprava podkladov pre samotnú výrobu, ale aj vytváranie vizuálnej komunikácie pre našich zákazníkov. Vytvárame nové logá, grafické manuály a jednotný firemný štýl firmám a spoločnostiam. V našich možnostiach je aj príprava požadovaných tlačovín.