Plastická 3D reklama

Tento typ reklamy je vhodný najmä pre nápisy na fasádach budov, pre interiérové nápisy v priestranstve vstupných hál, poschodí a pod. Nápisy vyrezávame z expandovaného polystyrénu (Styrodur), písmená sú podľa požiadaviek zákazníka natierané kvalitnými akrylátovými farbami.